Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

Luxrobak
1040 9f1a
Luxrobak
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
Luxrobak
Reposted frominpassing inpassing vianoexist noexist

June 12 2015

1700 f606 500
3912 3edd
1636 a516 500

Larry LaBonté

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaafterxtime afterxtime
Luxrobak
7188 1900
Reposted fromaurophobia aurophobia viadreamsandlove dreamsandlove
Luxrobak
Luxrobak
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath vianoexist noexist

May 22 2015

Luxrobak
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viashitsuri shitsuri
Luxrobak
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamorsik morsik
Luxrobak
2854 ca5f
Reposted frompesy pesy viamorsik morsik
Luxrobak
8432 cc79
Reposted fromeryawen eryawen viaafterxtime afterxtime
Luxrobak
15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
Reposted frombloodybeast bloodybeast viamorsik morsik
Dreads! Charcoal drawing on paper, made by Denny Stoekenbroek
Reposted fromcuty cuty viascorpix scorpix
Luxrobak
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted frompassionative passionative viashitsuri shitsuri
Luxrobak
Reposted fromsowaaa sowaaa viashitsuri shitsuri

May 07 2015

3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell viapositivluz positivluz
Luxrobak
0891 ddd2
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaczekajska czekajska
Luxrobak
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl